Hướng dẫn triển khai thực hiện cấp giấy đi đường QRCode tại Đà Nẵng

Quy trình cấp Thẻ thông hành thuộc thẩm quyền Sở Công Thương Bình Dương